ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

English version
German version


Vítejte na internetových stránkách učňovského centra "Berufliches Schulzentrum Vogtland" a jeho poboček v Reichenbachu, Rodewischi a Klingenthalu.

Jsme živnostensko-technicky a také obchodně zaměřená škola ve vlastnictví kraje Vogtland. V Rodewischi, Klingenthalu a Reichenbachu podporujeme regionální hospodářství v početných učňovských oborech. Ve škole v Rodewischi jsou to obchodně zaměřená povolání. Kvůli změnám ve struktuře učňovských center ve Vogtlandsku bylo 1. srpna 2013 doteď samostatné Schulzentrum für Wirtschaft (učňovské centrum zaměřené na obchod) v Rodewischi podřízeno učňovskému centru v Reichenbachu. Nyní působí BSZ pod jménem BSZ Vogtland.

Za zmínku stojí obzvláště náš záměr, rozvíjet školu směrem ke kompetenčnímu centru pro chladírenskou a klimatizační techniku a pro kovotechniku. Chladírenská a klimatizační technika v Reichenbachu má svou tradici a je úspěšná, dosahujeme významu přesahujícího Sasko. Na tomto místě je též třeba poděkovat za trvalou podporu podnikům, v nichž žáci absolvují praxi, a za pomoc výrobcům součástek a velkoobchodníkům.

Podobný význam mají naše nabídky v oboru "výroba hudebních nástrojů" v pobočce naší školy v Klingenthalu a v oboru železniční stavitel v Reichenbachu.

Oddělení v Rodewischi navazuje na dlouholetou tradici vyučení v kancelářských a obchodnických povoláních v regionu Falkenstein, Auerbach a Rodewisch. Ve školním roce 2013/14 bylo dosaženo všech vyžadovaných opatření, abychom se mohli připravit na nový obor obchodník/-nice pro kancelářský management slučující tři dosud oddělené obory, který vstoupil v platnost v roce 2014. V Rodewischi se nachází odborné učebny pro tento obor.

Na dalších stránkách bychom Vás rádi podrobněji informovali. Vaše dotazy Vám zodpovědí kompetentní spolupracovníci a spolupracovnice. Velmi nás potěší Vaše osobní návštěva, při níž Vám ukážeme naše moderní vybavení.

Tasso Börner
Oberstudiendirektor
Schulleiter