Kompetenční centrum pro chladírenskou a klimatizační technikuEnglish version

German version

Kompetenční centrum pro chladírenskou a klimatizační techniku v Reichenbachu (Vogtland) tvoří státní učňovské centrum (Berufliches Schulzentrum Vogtland) ve vlastnictví kraje Vogtland a Saská odborná škola chladírenská ve vlastnictví saského společenství chladírenské a klimatizační techniky.

Nabídka výučních oborů obou škol obsahuje vyučení, zaškolení a další vzdělávání v oboru chladírenské a klimatizační techniky. V Učňovském centru Vogtland jsou tedy v učilišti vzděláváni mechatronikové/mechatroničky pro chladírenskou techniku ve třídách přesahujících hranice státu, a též jsou připravování na závěrečné zkoušky.

Učňové ze spolkových zemí Berlín, Brandenburg, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko zde absolvují školní část svého vzdělávání. Dále obsahuje učňovské centrum odbornou školu pro státně přezkoušené techniky a techničky, obor chladírenská technika.

Saská chladírenská škola nabízí vyučení v oboru mechatronik/mechatronička pro chladírenskou techniku a také vyučení na mistra v chladírenské dílně. Dále nabízí odborná školení, jako například certifikace, vzdělávací kurzy nebo kvalifikace.

Z přímé spolupráce obou vzdělávacích institucí profitují podniky, v nichž žáci absolvují praxi. Dále se pravidelně konají např. přednášky expertů, školení a akce podporující další vzdělávání. Kvalita těchto nabídek je známá i za hranicemi Saska a dokazují ji úspěchy bývalých učňů při spolkových, evropských i celosvětových soutěžích. V letech 1993, 2004 a 2013 se v Reichenbachu konala spolková soutěž v chladírenském řemesle.